Space

Yapay zeka tabanlı görsel ağ ile süreç optimizasyonu

Kropi Edge Vision Network ile ölçeklenebilir gerçek-zamanlı veri akışı ve analizini sağlıyoruz. Görsel veriden çıkarılabilecek anormallikleri anında ölçüp aksiyon alınmasını fırsat sunuyoruz.   

Zaman ekseninde süreç optimizasyonu

Zamana bağlı büyük veri girdilerinden yapay zekayla hedefe yönelik optimizasyon veya tahmin yaparak süreç verimliliğini arttırıyoruz.

Time

© 2019 by Kropi ai.

in collaboration with Baumeister AI